In een vraag aan de Assemblee van de Republiek zei afgevaardigde Mariana Silva dat het uitvoeren van dit onderzoek voor voormalige werknemers en hun gezinnen van essentieel belang is, omdat de uraniummijnbouw "een zware verantwoordelijkheid heeft achtergelaten, met risico's voor zowel het milieu als de volksgezondheid die gedurende een langere periode kunnen blijven bestaan, gezien het radioactieve potentieel van dit erts".

ENU, dat gevestigd was in Urgeiriça (Canas de Senhorim), in de gemeente Nelas, was decennia lang verantwoordelijk voor de exploitatie van uraniummijnen in Portugal.

Mariana Silva herinnert eraan dat de regering in het kader van de OE 2020, op voorstel van de Ecologist Os Verdes Party (ENP), de opdracht heeft gekregen dit onderzoek uit te voeren, rekening houdend met de ernstige ziekten waarmee voormalige werknemers van de ENU en hun gezinnen te maken hebben, zoals kwaadaardige gezwellen.

"In oktober 2020, toen er geen vooruitgang in de studie zat, heeft het ENP het ministerie van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over de situatie, maar de vraag bleef onbeantwoord door de regering", betreurt ze.

Aangezien de epidemiologische studie geen vooruitgang boekte, diende het ENB het voorstel opnieuw in in het kader van de open coördinatiemethode 2021, die werd goedgekeurd, voegde zij eraan toe.

In deze context, en ondanks het feit dat het ministerie van Volksgezondheid zich het afgelopen jaar heeft geconcentreerd op de reactie op Covid-19, "is het ook noodzakelijk om de inspanningen te richten op de reactie op andere ziekten, maar ook om op tijd te handelen om ziekten in een eerder stadium te voorkomen en op te sporen, waardoor onomkeerbare schade aan de gezondheid wordt voorkomen", aldus de afgevaardigde.

Mariana Silva wil dat het ministerie van Volksgezondheid verduidelijkt of "het al begonnen is met de uitvoering van deze epidemiologische studie" en, zo ja, hoe ver deze gevorderd is.

"Als het nog niet begonnen is, wanneer denkt de regering dan met deze epidemiologische studie te beginnen", vraagt zij.

ENU was sinds 1977 verantwoordelijk voor de exploitatie van uraniummijnen in Portugal. Het bedrijf is in 2001 in liquidatie gegaan en eind 2004 definitief gesloten.