Ziad Tassabehji: Ik denk dat als je het macrobeeld van Portugal en de Algarve in ogenschouw neemt, Portugal bijna 10,5 miljoen inwoners telt en de bevolkingsgroei minder dan 2 geborenen per gezin bedraagt, wat automatisch betekent dat de bevolking in de loop van de tijd zal afnemen, tenzij dit wordt vervangen door inkomende migratie. Als je inzoomt op de regio Algarve, is die trend nog uitgesprokener omdat veel jonge afgestudeerden de neiging hebben de Algarve te verlaten om in Lissabon of Porto te gaan werken, of in het buitenland werk te vinden. Beide factoren samen zullen de autochtone bevolking waarschijnlijk met 20 % of zelfs meer doen afnemen. Hoe houd je jonge mensen hier? Natuurlijk is zonneschijn, veiligheid, goed eten, enz. allemaal goed, maar wat belangrijker is dan dat alles, zijn interessante en goedbetaalde banen. Ik kan niets beters bedenken dan technologie om de jonge Algarvianen in de Algarve te houden waar ze kunnen bijdragen aan de lokale economie en dicht bij hun wortels kunnen blijven. Zonder lonende arbeidsmogelijkheden zullen jonge afgestudeerden weinig andere keus hebben dan te vertrekken.

Ik denk dat als ik in de regering zou zitten, ik mij volledig zou richten op het genereren van meer I.T.-banen in de Algarve. In de eerste plaats voor de lokale bevolking en vervolgens voor het aantrekken van witteboordenmigratie om het gat op te vullen. Het voordeel van I.T.-banen is dat zij een veel bredere markt bedienen en daarom wordt de betrekkelijk kleine omvang van Portugal minder relevant. Omgekeerd zou Portugal, en met name de Algarve, kunnen profiteren van zijn aantrekkelijke levensomstandigheden om digitale nomaden aan te trekken die zich hier vestigen en hun wereldwijde bedrijven vanuit Portugal leiden.