De minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag aangekondigd dat de mogelijkheid voor politieagenten om 'bodycams' op hun uniform te gebruiken, aan de orde zal komen in een voorstel voor de nieuwe wet op de videobewaking. "De nieuwe wet op de videobewaking waarin 'bodycams' als instrument voor transparantie en bescherming van politieagenten zijn opgenomen, is al in het wetgevingsproces van de regering geplaatst", aldus Eduardo Cabrita in de parlementaire commissie Constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen, waar hij vandaag het woord voerde.