Portugal overweegt momenteel, in het kader van het herstel- en veerkrachtplan (PRR), om toegang te krijgen tot communautaire fondsen na de Covid-19-crisis, om de bouw en recycling van accu's voor elektrische auto's te stimuleren, een grensoverschrijdend project met Spanje voor de exploratie van lithium.

"Portugal is van plan om samen met Spanje een complete industriële proces- en productinnovatielijn te ontwikkelen die een goed gebruik mogelijk maakt van het in beide landen aanwezige lithium, door een grensoverschrijdend project te ontwikkelen voor de bouw en recycling van elektrische accu's voor auto's", aldus het PRR-document.

In een deel van het plan dat aan samenwerking met andere landen is gewijd, merkt de Portugese uitvoerende macht op dat "niet alleen de belangrijkste lithiumvoorraden dicht bij de grens liggen, maar dat Portugal ook de mogelijkheid heeft om technologie en bedrijven aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de raffinage ervan".

Om deze reden ontwikkelt het Iberisch Instituut voor Nanotechnologie, dat tot beide landen behoort, "projecten om geavanceerde cellen te creëren die binnenkort de testfase kunnen ingaan", legt de regering in het document uit.

"De tussenstap tussen raffinage en batterijproduktie is de vervaardiging van lithiumcellen", zo voegt het document eraan toe.

Het is de bedoeling dat bedrijven die zich bezighouden met de bouw en recycling van batterijen zich "in de grensregio's tussen Portugal en Spanje vestigen en daarbij profiteren van de sterke aanwezigheid van de auto-industrie in beide landen", aldus de PRR.

De regering herinnert eraan dat de verordening betreffende het herstel- en veerkrachtmechanisme voorziet in grensoverschrijdende projecten tussen de lidstaten.

In totaal bevat het herstel- en veerkrachtplan van Portugal 36 hervormingen en 77 investeringen op sociaal, klimaat- en digitaal gebied, die samen goed zijn voor 13,9 miljard euro aan subsidies.