Volgens de wet op de staatsbegroting voor 2021 moeten de werkzaamheden voor de uitvoering van het beheer tegen branden, bestaande uit een strook van 50 meter rond huizen en andere gebouwen en een strook van 100 meter rond bevolkingscentra, parkeerterreinen, campings en industrieterreinen, "tegen 15 maart voltooid zijn".

Persagentschap Lusa heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd of het mogelijk is de termijn voor het rooien van bosgronden te verlengen, aangezien de lockdown die is afgekondigd vanwege de Covid-19-pandemie in de maand maart zal voortduren, maar bij het ter perse gaan had het nog geen antwoord ontvangen.

In 2020 is de termijn van "tot 15 maart" door de regering tweemaal verlengd, eerst op 2 april tot 30 april, vervolgens nogmaals op 2 mei tot 31 mei, in het kader van de uitzonderlijke maatregelen wegens de pandemie van Covid-19.

"Het is belangrijk niet te vergeten dat het land een enorm risico op bosbranden loopt en dat dit risico een grote schoonmaakinspanning vereist", zei António Costa, in het kader van de aankondiging, op 2 april, van de eerste verlenging van de termijn voor de eigenaars om over te gaan tot de schoonmaak van de bossen.

Met dit besluit wilde de regering "betere voorwaarden scheppen" om de mensen in staat te stellen aan deze verplichting te voldoen, "rekening houdend met de sterke bewegingsbeperkingen" als gevolg van de algemene lockdown.

Gezien de niet-naleving door de eigenaren van de termijn voor het schoonmaken van de grond, moeten de gemeentebesturen er tot 31 mei op toezien dat alle werkzaamheden in verband met het beheer van de brandstoffen worden uitgevoerd, "door middel van een mededeling en, bij ontstentenis van een antwoord binnen vijf dagen, door aanplakking op de werkplek".

Ook dit jaar zijn de boetes "verdubbeld", tot 280 euro tot 10.000 euro in het geval van particulieren, en tot 3.000 euro tot 120.000 euro in het geval van bedrijven, verenigingen, stichtingen.

In 2020 is de Nationale Republikeinse Garde (GNR) begonnen met de inspectie van bosgronden vanaf 1 juni, na het verstrijken van de verlengde schoonmaaktermijn, en gaf daarbij aan dat er tot dat moment "23.852 niet-conforme situaties" waren geconstateerd, die aan de respectieve gemeenten waren meegedeeld, met grotere incidenten in Leiria, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Braga, Santarém, Vila Real, Viana do Castelo en Aveiro.

Boseigenaren pleiten voor termijnverlenging
De Nationale Federatie van Verenigingen van Boseigenaren (FNAPF) verdedigt de verlenging van de ontruimingstermijn tot 31 mei, gezien de "meest ongunstige" weersomstandigheden en de lockdown als gevolg van de pandemie.

"Ik denk dat de regering opnieuw zo verstandig zal zijn om de termijn te verlengen", zei de voorzitter van de FNAPF, Luís Damas, die zich uitsprak tegen de termijn van 15 maart, voor de eigenaren om het beheer van hun land te verzekeren, ook rond de huizen.

In een gesprek met Lusa zei de vertegenwoordiger van de boseigenaren dat de termijn "niet meer van deze tijd is, omdat er in de natuur geen data zijn, er zijn cycli, sommige jaren zijn de winter en de lente langer, ze zijn droger of vochtiger, en dit heeft geen vaste datum".

"Wij zijn het beu steeds weer te zeggen dat dit niet door data kan worden gedicteerd, elk jaar moet je kijken naar wanneer het heeft geregend. Dit jaar is bijvoorbeeld een jaar met veel regen, er zal veel water beschikbaar zijn, wanneer de warmte komt, zullen de planten hun groei in gang zetten", verklaarde de voorzitter van de FNAPF.

Daarom, zo vervolgde hij, zullen de eigenaren die nu al beginnen met het ontginnen van de grond, op sommige plaatsen de struiken en kruidachtige planten "drie of vier keer" moeten maaien om te voldoen aan de verplichting van de beheersplannen.

Aangezien de weersomstandigheden dit jaar "ongunstiger" zijn, zijn er bovendien gronden waar nu niet kan worden ingegrepen omdat "de luchtvochtigheid er te hoog is", wat het verkeer van mensen en machines in deze gebieden bemoeilijkt, voegde hij eraan toe.

Een andere factor die volgens de boseigenaren de verlenging van de periode van landreiniging rechtvaardigt, is de lockdown als gevolg van de Covid-19 pandemie, die "gevolgen zal hebben", aldus Luís Damas.