Wijnbouwers gebruiken al sinds het einde van de 19e eeuw koper als fungicide om valse meeldauw in wijngaarden te bestrijden, maar koper is een niet-afbreekbaar zwaar metaal en dit proces kan ertoe leiden dat het metaal zich zowel in de bovengrond verzamelt als in het water loogt, wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

De Vereniging voor de ontwikkeling van de wijnbouw in Douro (ADVID), die is gevestigd in Vila Real, maakt deel uit van dit project, dat wordt geleid door het Spaanse Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), via zijn afdeling Technische Diensten en het Samenwerkend Laboratorium voor Wijnbouw en Wijn (CoLAB Vines & Wines).

Het initiatief verenigt 13 partners uit Portugal, Spanje en Frankrijk die, volgens de door ADVID uitgegeven verklaring, de handen ineen hebben geslagen "om het gebruik van koper in de wijnbouw aanzienlijk terug te dringen, alsmede de gevolgen daarvan voor het milieu".

Het is, zo voegde hij eraan toe, "een innovatief initiatief dat zich richt op Europa en dat tot doel heeft geïntegreerde, duurzame oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op milieuvriendelijke productiemethoden".

Volgens de verklaring is het doel van het project "een reeks geïntegreerde, innovatieve en levensvatbare oplossingen te valideren om het gebruik van koper te verminderen" en zullen de oplossingen "overdraagbaar en duurzaam zijn, zodat de wijnsector voldoet aan de Europese wetgeving".

Het consortium heeft werkgroepen opgericht voor verschillende studies en onderzoeken, zoals het testen en implementeren van opkomende producten die koper vervangen als ziektebestrijdingsmiddel in wijngaarden en het identificeren van bodems die kwetsbaar zijn voor koperverontreiniging, en de implementatie van nieuwe technieken voor bodemsanering en het effect op het opnieuw uitbreken van schimmelziekten.

Ook zullen de economische, milieu- en sociale effecten van het nieuwe instrument voor wijngaardbeheer worden beoordeeld en zal een kennisnetwerk over alternatieve toepassingen voor koper in wijngaarden en bodemsaneringstechnieken tot stand worden gebracht.