In een verslag over de toestand van de Europese gezondheidsstelsels roept de commissaris de 47 lidstaten van de Raad op om te zorgen voor "adequate niveaus van overheidsfinanciering", waarbij zij benadrukt dat "de verlaging van de begroting voor eerstelijnszorg en volksgezondheid negatieve gevolgen heeft voor de gezondheidsresultaten".

Volgens Mijatovic heeft de covid-19-pandemie "de zwakke punten en het gebrek aan capaciteit" in de Europese gezondheidsstelsels "blootgelegd", die "in de verdrukking zijn geraakt" door de bezuinigingsmaatregelen die in verscheidene landen na de financiële crisis van 2008 zijn doorgevoerd.

"Ziekenhuizen, laboratoria en volksgezondheidsinstanties hebben boven hun macht moeten werken en in veel staten is er een gebrek aan diagnosecapaciteit" en "de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen is vaak ontoereikend geweest en sociale en gezondheidswerkers in de frontlinie lopen een groter risico op ziekte en overlijden", aldus de commissaris.

Bijna een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid afkondigde wegens de verspreiding van het nieuwe coronavirus, heeft de covid-19-pandemie in Europa al bijna 750 000 dodelijke slachtoffers geëist.

In het vrijgegeven verslag zegt de commissaris dat het gebrek aan adequate financiële steun van de overheid "de toegang tot het universele recht op gezondheid ondermijnt en op lange termijn tot hogere kosten leidt".


Author
TPN/Lusa