Het PSP zei dat er in 2020 in vergelijking met het voorgaande jaar een daling van ongeveer 14 procent was in de aangifte van misdrijven tegen mensen, na ongeveer 38.000 klachten te hebben geregistreerd. Van de bijna 19.000 arrestaties die vorig jaar werden verricht, waren er 900 het gevolg van de betrokkenheid van verdachten bij misdrijven van huiselijk geweld. "Wij geloven echter dat bij een aanzienlijk deel van de voorvallen het aannemen van zelfbeschermend gedrag een element van groot belang is om het risico op slachtofferschap te verminderen", zei hij.

Om mensen bewust te maken van het belang van preventief gedrag, heeft het PSP meer dan 20.000 bewustmakingsacties uitgevoerd, waarbij meer dan 152.000 mensen zijn voorgelicht over de preventie van onder meer seksuele misdrijven, "pesten" en discriminatie.

"Daarnaast heeft het PSP zich sterk ingezet voor digitale inhoud, of het nu gaat om producten die gericht zijn op specifieke doelgroepen - zoals de FALCO-animaties of het delen van inhoud in het #estudoemcasa-project - of om boodschappen die gericht zijn tot het grote publiek, via verspreiding via officiële sociale netwerken".

In de nota wordt er ook op gewezen dat het PSP 157 ruimtes voor slachtofferhulp in zijn politiebureaus telt en momenteel 1.100 politiemensen in zijn verschillende nabijheidsteams heeft, die specifiek zijn opgeleid om gebeurtenissen met bijzonder kwetsbare slachtoffers, zoals kinderen, ouderen , gehandicapten en in het bijzonder slachtoffers van huiselijk geweld, te behandelen en aan te pakken.

Het PSP herinnert eraan dat het melden van misdrijven van fundamenteel belang is voor de aanpassing van de politiemiddelen en -tactieken, door naast persoonlijke bijstand ook institutionele contacten zoals proximity@psp.pt of violenciadomestica@psp.pt beschikbaar te stellen, via welke burgers hulp kunnen vragen of gewelddadige huiselijke misdrijven kunnen melden.