"Het voorzitterschap is voornemens een compromistekst op te stellen over het besluit van de Raad, waarin de standpunten van de ministers en de eerder door de delegaties gedane redactionele suggesties zijn verwerkt; deze tekst zal op 3 maart in het Coreper ("Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie") worden gepresenteerd, met het oog op een snelle aanneming via de schriftelijke procedure", aldus minister van Zee Ricardo Serrão Santos.

De minister, die sprak op een persconferentie na een vergadering van de informele Raad van Visserijministers van de Europese Unie (EU) via videoconferentie, zei ook dat "de onderhandelingen moeten worden gevoerd in nauwe samenwerking met de lidstaten, op alle niveaus".

Serrão Santos preciseerde ook dat de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de vaststelling van de totaal toegestane vangsten van bestanden onder gemeenschappelijk beheer voor 2021 en, wat diepzeesoorten betreft, voor 2021 en 2022, "zo snel mogelijk moeten worden afgerond, in overeenstemming met het wetenschappelijk advies, maar ook rekening houdend met de behoeften van de sector".

De EU en het Verenigd Koninkrijk beheren ongeveer 100 visbestanden en de in december gesloten overeenkomst verstrijkt op 30 maart, zodat een overeenkomst moet worden bereikt over de hoeveelheid vis die elk land dit jaar mag vangen.