In een verklaring aan het persbureau Lusa heeft de EGTS Galicië-Noord-Portugal verklaard dat de vice-voorzitter van de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie voor het Noorden (CCDR-N), Beraldino Pinto, heeft deelgenomen aan de eerste vergadering van het nieuwe project, dat werd toevertrouwd aan de jurist Miguel Guimarães.

"De deskundige heeft alle entiteiten en werknemers die bij het project betrokken zijn ontmoet om meer informatie over het probleem te verzamelen en vooruitgang te boeken bij het zoeken naar een mogelijke oplossing," aldus de nota.

Aan de eerste vergadering werd "naast de deelname van de vice-voorzitter van CCDR-N, Beraldino Pinto, deelgenomen door de algemeen directeur van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie van de Junta de Galicia, Jesús Gamallo".

"Beiden benadrukten de noodzaak om te werken aan de oplossing van administratieve of juridische obstakels die nadelig zijn voor grensbewoners, die in het bijzonder aan dit probleem zijn blootgesteld vanwege de grote permeabiliteit en de sterke economische, arbeids- en sociale verwevenheid in de Euregio", zo wordt in de verklaring beschreven.

Het gaat om het project "Afschaffing of vereenvoudiging van het reisdocument voor grensarbeiders", dat door de EGTS van de Euregio Galicië - Norte de Portugal is ingediend in het kader van het programma B-Solutions 2020, dat wordt gepromoot door de Europese Commissie en de Associatie van Europese Grensregio's (AEBR).

De aanvraag die de EGTS Galicië-Noord-Portugal heeft ingediend voor het programma B-Solutions, dat nu wordt bestudeerd, is het resultaat van een voorstel van EURES-Transfronteirisme.

Het programma B-Solutions 2020 heeft ten doel de oplossing van grensbelemmeringen van juridische of administratieve aard aan de binnengrenzen van de Europese Unie vast te stellen en te bevorderen.

Volgens de nota zullen andere bijeenkomsten plaatsvinden met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, veiligheidsdiensten en werknemers in Noord-Portugal en Galicië".

De deskundige zal een verslag met aanbevelingen opstellen zodat de respectieve administraties het nodige gevolg kunnen geven aan hun resolutie.

De deskundige "zal de in de aanvraag vervatte informatie analyseren, ontmoetingen hebben met de instanties en personen die in het gebied de verkeersproblemen ondervinden", waarbij hij ervan uitgaat dat met deze evaluatie tegen het einde van het jaar kan worden begonnen.

De deskundige "zal de belemmering duidelijk omschrijven, een oplossing vinden en een juridisch kader schetsen".

Momenteel kan de circulatiegids "online" worden verkregen en jaarlijks worden vernieuwd".

"Het is een gratis procedure, maar door de complexiteit van de procedure en het gebrek aan kennis over het verplichte karakter ervan, genereert zij uiteindelijk, indirect, enkele sancties als gevolg van het niet-gebruik ervan. Dit feit is alleen van toepassing op Spaanse werknemers, aangezien Portugese werknemers op Spaans grondgebied niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen", verklaart de EGTS Galicië-Noord-Portugal.

De EGTS Euregio Galicië-Noord-Portugal bestaat uit de regionale regering van Galicië en de regionale coördinatie- en ontwikkelingscommissie voor Noord-Portugal (CCDR-N).

De groepering "heeft als hoofddoel de institutionele samenwerking te vergemakkelijken en te bevorderen, de fysieke en bureaucratische barrières te helpen slechten die het grenseffect helpen verminderen, en de totstandbrenging van een authentieke en doeltreffende Euregio mogelijk te maken".