In de inleidende tekst van de wetgeving die aan het parlement is toegezonden, stelt de president van de republiek dat "de toekomst gefaseerd moet worden gepland, op basis van de aanbevelingen van deskundigen en van objectieve gegevens, zoals de risicomatrix, met meer tests en meer screening, om succesvol te zijn".

Marcelo Rebelo de Sousa acht handhaving van de noodtoestand noodzakelijk om "de regering in staat te stellen de meest geschikte maatregelen te blijven nemen om deze fase van de pandemie te bestrijden", maar vraagt de uitvoerende macht om "ook de onontbeerlijke steunmaatregelen goed te keuren "voor gezinnen en bedrijven, met inbegrip van niet-terugvorderbare steun".

Dit is de 12e afkondiging van de noodtoestand die Marcelo Rebelo de Sousa in de huidige covid-19-pandemie ter goedkeuring voorlegt aan het parlement.

In het ontwerpdecreet, dat identiek is aan het thans geldende decreet, wordt nu ook gespecificeerd dat de eventuele vaststelling van geluidsgrenswaarden onder de verantwoordelijkheid van de regering valt via een wetsdecreet.

In het hoofdstuk over de beperkingen op het face-to-face-onderwijs wordt herhaald dat "een plan voor gefaseerde heropening moet worden opgesteld op basis van objectieve criteria en met inachtneming van de volksgezondheidsdoelstellingen".

De huidige noodtoestand loopt af op maandag 1 maart om 23.59 uur. De verlenging zal ingaan in de periode tussen 02 en 16 maart.