In een onlangs in de Lancet gepubliceerd artikel wordt geconcludeerd dat er geen enkel empirisch bewijs is dat lockdowns het virus in de tijd in toom houden en er zijn meer dan 30 gepubliceerde en door vakgenoten beoordeelde studies die de mislukkingen van lockdowns aantonen, alsmede de enorme kosten voor de samenleving. Een positief punt is dat Covid-19 een laag sterftecijfer heeft en een zeer kleine risicogroep. Het is tijd om Portugal en Europa open te stellen. God bless.
Fredrik Bermar,
Lagos en Stockholm