De Portugese regeringsleider en de Europese commissaris voor het Europees ecologisch pact zullen via een videoboodschap de openingszitting inleiden van de conferentie op hoog niveau"Klimaatverandering - Nieuwe economische modellen", die door het ministerie van Milieu en Klimaatactie wordt georganiseerd in het kader van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Volgens een nota van de organisatie is dit evenement bedoeld om "de bijdrage van nieuwe economische modellen, waaronder de kringloopeconomie en de duurzame bio-economie" te bespreken bij de bestrijding van de klimaatverandering en tegelijkertijd bij de bevordering van "een economisch en sociaal herstel, eerlijk en billijk, binnen de grenzen van het natuurlijke systeem".

De internationale conferentie zal worden bijgewoond door 17 deskundigen en auteurs, waaronder de voorzitter en CEO van de World Business Council for Sustainable Development, Peter Bakker, de internationale bio-economiedeskundige Christian Patermann, de directeur van het Human Development Report Office van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, Pedro Conceição, staatssecretaris voor Milieu, Inês Costa, Ricardo Mourinho Felix, vice-president van de Europese Investeringsbank (EIB) en schrijfster Mia Couto. De hoofdspreker is Mariana Mazzucato, econoom en hoogleraar aan het University College London.

De verantwoordelijken voor de milieuportefeuille van de landen die deel uitmaken van het voorzitterstrio, namelijk de Duitse minister van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid, Svenja Schulze, de Sloveense minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening, Andrej Vizjak, en de Portugese minister van Milieu en Klimaatactie, João Pedro Matos Fernandes, sluiten de conferentie af. Na afloop zal minister João Pedro Matos Fernandes een persconferentie geven.