In januari is de impliciete rente op woningkredieten ten opzichte van december 2020 met 2,4 basispunten gedaald tot 0,897 procent, waarmee de neerwaartse trend die in september 2020 is ingezet, wordt voortgezet.

Voor de financiering van de aankoop van een woning, de meest relevante in het geheel van hypotheken, daalde de impliciete rentevoet voor het totaal van de contracten tot 0,892 procent, een daling met 2,3 basispunten ten opzichte van december.
In de contracten die in de afgelopen drie maanden werden ondertekend, bedroeg de rentevoet voor dit type financiering 0,741 procent.

Voor alle contracten samen bedroeg de gemiddelde waarde van de afbetaling nog steeds 227 euro. Van dit bedrag komt 41 euro (18%) overeen met de betaling van rente en 186 euro (82%) met de betaling van afgeschreven kapitaal.

Bij de contracten die in de laatste drie maanden werden ondertekend, daalde de gemiddelde waarde van de tranche met negen euro tot 285 euro.

In januari steeg het gemiddelde uitstaande kapitaal voor alle contracten met 199 euro in vergelijking met de vorige maand, tot 55.286 euro.

Voor de contracten die de laatste drie maanden werden afgesloten, steeg het gemiddelde uitstaande hoofdsombedrag van 113.233 euro met 212 euro in vergelijking met december.