Ondanks het feit dat veel mensen gemakkelijker online kopen, is er nog steeds een algemeen gebrek aan beschikbare informatie. Hoewel het volgens de wet verplicht is om bij aankopen op afstand alle informatie met betrekking tot de etikettering te vermelden tot het moment waarop de aankoop is afgerond, komt het volgens DECO vaak voor dat deze informatie niet wordt verstrekt.

In een onderzoek dat DECO in april heeft uitgevoerd, werden 234 producten uit zeven categorieën op negen websites geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat slechts twee derde van de producten volledige informatie over de verplichte etikettering bevatte, met vermelding van wat de wet voorschrijft, namelijk het merk, de naam, de hoeveelheid, de prijs per verpakking, de prijs per meeteenheid, de ingrediënten, de verklaring over de voedingswaarde, zoals de conserveringsomstandigheden en de naam van het bedrijf dat het product op de markt brengt.

Hoewel dit resultaat mager lijkt, is het toch een verbetering ten opzichte van de vorige enquête die in 2018 werd uitgevoerd. In dit onderzoek had iets meer dan de helft van de onderzochte voedingsmiddelen de door de wet vereiste informatie.

Gezien het herhaaldelijke gebrek aan respect voor de wet, heeft DECO de resultaten van dit onderzoek meegedeeld aan de staatssecretaris van Handel, Diensten en Consumentenbescherming, met de oproep om politiek in te grijpen, zodat de wet wordt nageleefd. ASAE en Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, alsmede elk van de in de studie opgenomen merken, zijn eveneens in kennis gesteld van de beperkingen, met vermelding van de respectieve plaats in de DECO-lijst van de meest en minst conforme en van de conforme of niet-conforme merken.

Tel: 289 863 103
Email: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken


Volg DECO Algarve op social media:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
twitter.com/DECOAssociacao
instagram.com/decoassociacao/
linkedin.com/company/decoassociacao/