PAN (Mens-Dieren-Natuur partij) vraagt om opheldering over de "illegale aanplant van avocado's" in de gemeente Lagos, Algarve. Om deze reden heeft PAN een verzoek ingediend voor een dringende hoorzitting met de Minister van Milieu en Klimaat Actie, CCDR Algarve, ICNF, de Natuur en Milieu Beschermingsdienst (SEPNA) van GNR, IGAMAOT en het Portugese Milieu Agentschap.

André Silva, afgevaardigde van de parlementaire PAN-fractie, beschuldigt de projectpromotor ervan de wettelijke verplichtingen en kennisgevingen van de autoriteiten niet te hebben nageleefd.

Volgens een nota die naar The Portugal News is gestuurd: "In december 2018 werd een inspectieactie uitgevoerd, naar aanleiding van klachten bij het milieubeschermingscentrum van Portimão van het GNR SEPNA, wat resulteerde in een kennisgeving van milieuovertreding aan Frutineves".

Maanden later, in mei 2019, werd een nieuwe inspectieactie uitgevoerd, nadat was vastgesteld dat er werkzaamheden plaatsvonden om het land voor te bereiden op het planten van avocado's. Volgens dezelfde nota is dit illegaal omdat dit gebied onder het nationaal ecologisch reservaat valt en niet betrokken was bij de laatste inspectieactie. Er werd geconcludeerd dat Frutineves niet voldeed aan de kennisgeving die voortvloeide uit de eerste inspectie-actie.

"In de afgelopen decennia heeft zich in het landschap van de Algarve een diepgaande verandering voorgedaan, waarbij steeds meer van traditionele naar intensieve landbouw is overgeschakeld. Bovendien kampt deze regio met ernstige problemen van watertekort, en waar alle scenario's erop wijzen dat dit in de komende jaren zal verergeren, als gevolg van klimaatveranderingen, heeft de PAN-partij er al vroeg op gewezen dat zij het volstrekt oneens is met de uitvoering van dit landbouwproject, en zich er tegelijkertijd tegen verzet in de openbare raadpleging die tijdens de milieu-effectrapportage is gehouden", aldus de nota.

"Het behoud van de natuur- en milieuwaarden, alsook het behoud van de biodiversiteit en de ecosystemen, moet boven elk economisch belang staan. Rekening houdend met het aantal bestaande installaties, wordt het grondwaterverbruik geraamd op meer dan 1 miljoen liter water per dag, wat onhoudbaar is, vooral in periodes van droogte en rekening houdend met het feit dat er in de omgeving andere plantages en een golfbaan zijn", versterkt Margarida Maurício, afgevaardigde van PAN in de gemeenteraad van Lagos.