Enkele echte controleerbare feiten:

  1. Het stuk land dat milieuactivisten "De Alagoas Brancas" noemen bestaat niet.
  2. Het is nooit een waterrijk gebied als zodanig geweest. Het was een combinatie van sinaasappelvelden en weiden die "profiteerden" van de toenemende watertoevoer in dat gebied als gevolg van de ontwikkeling van de stad Lagoa en het niet-bestaande regenwaterzuiveringssysteem van Lagoa. Vandaar dat het soms overstroomt precies zoals alle omliggende velden in dat gebied!!! Toen de Aldi werd gebouwd, werd één afvoer van het irrigatiekanaal gesloten, omdat die overbodig werd geacht, en zo ontstond de vijver daar.
  3. Het terrein werd vele jaren geleden verkocht aan een projectontwikkelaar die een (bouw)vergunning verkreeg om het gebied voor commerciële doeleinden te ontwikkelen. Bij gebrek aan belangstelling, tot voor kort, werd het nooit goed onderhouden, zoals dat met veel van dit soort eigendommen het geval is.
  4. De vergunning werd verlengd en is nog steeds geldig.
  5. De echte wetlands van Lagoa liggen ten oosten van Lagoa en worden "Lameiras" genoemd. Hier vindt u de echte basis van de soorten waarvan u beweert dat ze in uw wetlands voorkomen in werkelijk grote aantallen. Zoals u weet dwalen vogels soms af en landen ze waar ze maar willen ook in uw gebied, maar vrij snel keren ze terug naar Lameiras of Salgados omdat daar gewoon veel meer voedsel (insecten uit de rijstvelden) en rust voor hen is.

Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de studies van de Portugezen en hun officiële instellingen dan in die welke door politieke partijen en beïnvloedingsgroepen worden gesponsord. Laten we niet vergeten dat de wetlands van Salgados door diezelfde instellingen in stand zijn gehouden. Wie bereid is te geloven dat een gebied van minder dan 8 Ha binnen stadsgrenzen met wegen en commerciële activiteiten binnen 20 meter een levensvatbaar beschermd gebied is, heeft alle redelijkheid en het verband met de werkelijkheid verloren.

Persoonlijk denk ik dat er bijbedoelingen achter deze beweging schuilgaan. Er zijn vele mogelijkheden, maar geen waarvan ik bewijzen heb.

Enig advies om mee te eindigen: Geniet van de Portugese gastvrijheid, maar laat hen hun land besturen zoals zij dat willen. Vergeet niet dat u slechts een gast bent! Als je ongelukkig blijft kun je altijd vertrekken...
Sunny Senior!.
Per e-mail