José Manuel Constantino heeft op de officiële website van de COP zijn standpunten uiteengezet en betreurt het uitblijven van een reactie van premier António Costa op een open brief van de sportsector, waarin hij zijn ongenoegen uit over het ontbreken van beleid dat de gevolgen van de pandemie voor de nationale sport tot een minimum beperkt.

"Dit is een slechte zaak. Hij heeft blijk gegeven van een gebrek aan respect voor sportmakelaars en -exploitanten", benadrukte de COP-voorzitter, die eraan herinnerde dat de premier heeft gereageerd "op een open brief van de cultuursector, waarin deze zijn ongenoegen uitte over het feit dat het herstel- en veerkrachtplan (PRR)" maar geen aandacht heeft voor de sportsector.

Voor José Manuel Constantino "verklaart deze dualiteit van criteria, deze optie om aan sommigen aandacht te besteden en anderen te negeren, veel van wat er gebeurt in de manier waarop sport op de politieke agenda wordt behandeld".

In die zin beweert de voorzitter van het Olympisch orgaan dat António Costa "nooit blijk heeft gegeven van een bijzondere culturele gevoeligheid ten aanzien van sport, en altijd heeft voldaan aan de minimumdiensten die voortvloeien uit de uitgeoefende openbare verantwoordelijkheden".

De COP leider herhaalde dat, "in het algemeen, de regering heeft genegeerd sport en heeft geen culturele en politieke dimensie over het maatschappelijk belang ervan", wijzend op enkele uitzonderingen: "Die manifestaties van patriottisme wanneer sommige internationale sportieve succes van onze atleten neemt de mediaruimte en het gebruik van de gebruikelijke retoriek over de deugden van sport ".