In een verklaring laat de PAS, die milieu- en erfgoedverenigingen groepeert, weten "het niet eens te zijn met de informatie dat de overheveling van water uit Pomarão en de bouw van een (of meer) ontziltingsinstallaties oplossingen zijn voor het waterprobleem van de Algarve".

De opvang van water uit de Guadiana-rivier in Pomarão, in de gemeente Mértola, district Beja, en de bouw van ontziltingsinstallaties zijn opgenomen in het door de regering gepresenteerde Veerkracht- en Herstelplan (RRP), maar het platform is van mening dat deze projecten alleen zullen dienen om de geïrrigeerde landbouw te voeden en de kosten van water voor de bevolking te verhogen.

Het platform roept de bevolking op om deze oplossingen aan te vechten tijdens de openbare raadpleging over het RRP, die loopt tot eind februari, en is van mening dat het watertekort in de regio weliswaar "structureel" is, maar dat er alternatieven zijn die het mogelijk maken om de noodzakelijke toevoer "tot het einde van de eeuw" te garanderen.

In dezelfde nota erkende het platform dat de Algarve te maken heeft met een "afname van de algemene regenval en dientengevolge van zijn waterreserves" en bekritiseerde het de toename van geïrrigeerde landbouw, zoals avocado's, die in de regio al de tweede plaats innemen na citrusvruchten.

Het RRP trekt een bedrag van 200 miljoen euro uit voor de uitvoering van het Regionale Plan voor Waterefficiëntie van de Algarve, dat voorziet in plannen om de waterverliezen in de stedelijke sector te verminderen, de efficiëntie in de landbouwsector en de beschikbare capaciteit van de reservoirs te vergroten, het gebruik van behandeld afvalwater te bevorderen en de ontzilting van zeewater te stimuleren.

PAS herinnerde eraan dat in het intergemeentelijk plan voor de aanpassing aan de klimaatverandering (PIAAC) van de intercommunale van de Algarve (AMAL) reeds "verschillende scenario's zijn vastgesteld en wordt voorgesteld de watervoorraden te monitoren en oplossingen aan te nemen naargelang van de ontwikkeling van de situatie".

Tot deze maatregelen behoren, zo gaf hij als voorbeeld, de verbetering van de infrastructuur, de bestrijding van netwerkverliezen en de vermindering van de waterbehoefte in stedelijke groenzones, maar ook de investering in "waterretentietechnieken", zoals kunstmatige meren, dammen, retentiebekkens of reservoirs, of het hergebruik van afvalwater.

"Als het klimaatscenario het minst ernstig blijkt te zijn, zijn deze maatregelen voldoende om de huidige beschikbaarheid van water tot het einde van de eeuw te handhaven", aldus het platform.

PAS bekritiseerde ook de regering voor het voorschotelen van twee oplossingen die "de burgermaatschappij en de PIAAC negeerden", met het argument dat het opvangen van water in Pomarão een project zou zijn "gefinancierd met overheidsgeld" en "bedoeld voor particulier landbouwgebruik", dat uiteindelijk "goedkoper op de markt zou worden gebracht dan het water dat via ontzilting wordt verkregen".

"Ontzilting, dat door particuliere bedrijven zal worden uitgevoerd, zal de kubieke meter water voor huishoudelijk gebruik tegen een hogere prijs beschikbaar maken, ondanks het feit dat water een goed is dat onontbeerlijk is voor het leven en derhalve een recht dat door de staat aan zijn burgers wordt gegarandeerd", zo luidde de kritiek.

Daarom riep PAS het maatschappelijk middenveld op om de twee projecten aan te vechten die zijn opgenomen in het PRR, het planningsinstrument waarmee de regering naar Brussel zal gaan om financiering van de Europese Unie te verkrijgen voor economisch herstel na de Covid-19 pandemie.

Het platform bestaat uit de verenigingen en bewegingen A Rocha, Água é Vida, Almargem, Associação Faro 1540, Civis, Glocal Faro, Quercus Algarve en Regenerar-te.

Het Portugese herstel- en veerkrachtplan, dat toegang moet verschaffen tot de EU-fondsen voor Covid-19 na de crisis, voorziet in 36 hervormingen en 77 investeringen op sociaal gebied en in de sectoren klimaat en digitalisering, voor een totaalbedrag aan subsidies van 13,9 miljard euro.

Na een ontwerp dat in oktober vorig jaar aan de Europese Commissie is voorgelegd en een proces van besprekingen met Brussel, heeft de Portugese regering vorige week de voorlopige en samengevatte versie van het herstel- en veerkrachtplan ter openbare raadpleging voorgelegd.