De OA bepaalt dat iedere buitenlandse burger aan wie de toegang tot het nationale grondgebied wordt geweigerd, in een taal die hij verstaat moet worden gewezen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een Portugese advocaat.

De advocaten zullen alleen persoonlijk beschikbaar zijn op de luchthaven van Lissabon en drie diensten draaien, die om 8 uur 's ochtends beginnen en om 17 uur eindigen.

Er zullen ook maatregelen worden genomen op de luchthavens van Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada en Lajes.

De maatregel vloeit voort uit het protocol dat in november is ondertekend door de Orde, het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) en heeft tot doel te zorgen voor "volledige toegang tot de wet en de rechtbanken voor de verdediging van hun wettelijk beschermde rechten en belangen".

OA-voorzitter Menezes Leitão legde uit dat de honoraria van de advocaten die voor deze rechtsbijstand zorgen, door het MAI zullen worden betaald.