In een verklaring stelt CML dat de gratis taxidienst bedoeld is voor burgers die in Lissabon wonen en ouder zijn dan 80 of ouder dan 50 jaar met pathologieën en mobiliteitsproblemen.

Het CML preciseert dat de burgers die tot deze groepen behoren, wanneer zij worden opgeroepen om het vaccin te nemen, het telefoonnummer 218 172 021 moeten bellen en om vervoer per taxi naar het vaccinatiecentrum moeten vragen.

Het gemeentebestuur van Lissabon zegt te zullen betalen voor het vervoer van een woonadres in Lissabon naar de vaccinatieplaats, alsook voor de terugkeer naar huis; een persoon kan ook worden vergezeld door een familielid.