De verhoging van het verplichte minimumquotum van Portugese muziek in de radiomuziekprogramma's tot 30 procent werd op 14 januari aangekondigd door de minister van Cultuur, Graça Fonseca, met als doel "de verspreiding van Portugese muziek te vergroten" en "de waardering van Portugese muziek te vergroten ten behoeve van auteurs, artiesten en producenten". Graça Fonseca herinnerde er bij die gelegenheid aan dat het quotum ongewijzigd was gebleven sinds het begin van de toepassing ervan, toen een jaarlijkse herziening ervan was gepland. De radiowet van 2006 voorzag in een aandeel van Portugese muziek tussen 25 en 40 procent voor de algemene zenders.

Daags na de aankondiging spraken de Portugese omroepvereniging (APR) en de Christelijk geïnspireerde radiovereniging (ARIC) zich uit tegen de maatregel, waarbij zij de ineffectiviteit en het gebrek aan dialoog ervan aan de kaak stelden en kritiek uitten op het gebrek aan overheidssteun voor de media, en radio in het bijzonder. De Portugese vereniging voor fonografie (AFP) en de vereniging voor het beheer en de distributie van rechten (Audiogest) waren tevreden met een besluit dat zij als "een positieve en belangrijke stap voor de muzieksector" beschouwden. Enkele dagen later beschouwden de groepen Renascença en Media Capital Rádios, in een open brief aan de minister van Cultuur, Graça Fonseca, de verhoging van het minimumaandeel voor de verspreiding van Portugese muziek tot 30 procent als een "ineffectieve, oneerlijke" maatregel, die het probleem van de artiesten niet oplost.

Eind januari ondertekenden meer dan 450 Portugese muzikanten en liedjesschrijvers, waarbij zich intussen nog eens honderden hebben aangesloten, een verklaring waarin zij een beroep deden op het publiek om naar hun muziek op de radio te luisteren, en waarin zij de verhoging van het minimumaandeel voor muziek op Portugese radiozenders tot 30 procent toejuichten.

Op de lijst van voorstanders stonden, naast vele anderen, muzikanten als Ágata, Agir, Aldina Duarte, António Zambujo, Bárbara Bandeira, Aurea, Blaya, Camané, Carminho, Carolina Deslandes, Cláudia Pascoal, Conan Osiris, David Bruno, David Carreira, Dino D Santiago, Diogo Piçarra, Fausto Bordalo Dias, Manel Cruz, ProfJam, Marta Ren, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa, Quim Barreiros, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Leão, Rui Veloso, Sam The Kid, Selma Uamusse, Toy en Xinobi. In de tekst herinnerden de kunstenaars eraan dat zij behoefte hebben aan "contact met het publiek", dat zij hen "horen" en voelen dat zij gehoord worden.