Website gelanceerd over nieuwe strategie ter bestrijding van verkeersongevallen

Door TPN/Lusa, in Gemeenschap · 01-03-2021 15:00:00 · 0 Reacties

De nationale autoriteit voor verkeersveiligheid (ANSR) lanceert vandaag een website die gewijd is aan de nieuwe strategie ter bestrijding van ongevallen voor het komende decennium, genaamd "Visão Zero 2030", zodat alle ontwikkelde werkzaamheden in detail bekend zijn.

In een verklaring stelt ANSR dat de website "Vision Zero" 2030 alle relevante informatie over de strategie bevat, zoals doelstellingen, methodologie, beheersstructuur en verslagen, documentatie over het verkeersveiligheidsbeleid op mondiaal, Europees en nationaal niveau , de meest recente gegevens over schadegevallen, alsmede een gedeelte dat gewijd is aan het verzekeringsstelsel en de beginselen daarvan, die de basis vormen van de strategie "Vision Zero" 2030". ANSR zegt dat het via de website ook mogelijk zal zijn bijdragen in te zenden: "Wij nodigen iedereen uit zijn standpunten en gedachten over de strijd tegen verkeersongevallen met ons te delen. Alleen met een grotere betrokkenheid van de hele samenleving en van alle entiteiten, openbaar en particulier, zal het mogelijk zijn een doeltreffende strategie uit te stippelen om alle vastgestelde doelstellingen te bereiken", benadrukt ANSR.Het ANSR is van plan "de hele samenleving op transparante wijze bewust te maken van de lopende werkzaamheden en iedereen de kans te geven mee te werken en deel te nemen, door zich aan te sluiten bij de meer dan 100 bijdragen die tot nu toe zijn ontvangen".

De nieuwe nationale verkeersveiligheidsstrategie zal het langetermijnpanorama van het verkeersveiligheidsbeleid in Portugal projecteren, doelstellingen vaststellen en de overeenkomstige strategische en operationele doelstellingen definiëren, die zullen worden uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse actieplannen die wedijveren in een tienjarenstrategie. In deze eerste fase, waarin de richtsnoeren voor de nieuwe strategie worden gedefinieerd, is er een periode om bijdragen te ontvangen van het hele maatschappelijk middenveld en alle entiteiten, publiek en privaat, met verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid, die in de volgende fase zullen worden geanalyseerd. De aanwijzing van Vision Zero 2030 is in nauwe afstemming met de Europese Unie en de Verenigde Naties.Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.