Volgens REN "leverde de hernieuwbare productie 88 procent van het elektriciteitsverbruik in februari, met inbegrip van het uitvoersaldo, en de niet-hernieuwbare de resterende 12 procent", waardoor het "het hoogste hernieuwbare percentage sinds april 1979" is.

"Het saldo van de uitwisselingen met buitenlandse exporteurs was gelijk aan ongeveer 20 procent van het nationale verbruik", aldus het energiebedrijf, dat er ook op wijst dat "het verbruik van elektrische energie een daling van 3,1 procent vertoonde in vergelijking met het voorgaande jaar, wat hoofdzakelijk te wijten was aan het schrikkeljaareffect, met één dag minder".