Het PSP schat dat meer dan 80 procent van de gelegaliseerde wapens in Portugal van de klassen C en D zijn, namelijk geweren die in handen zijn van jagers, die ze alleen mogen gebruiken wanneer zij deze activiteit uitoefenen.

Volgens het PSP, dat verantwoordelijk is voor de controle en het toezicht op de vervaardiging, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik en het vervoer van vuurwapens, is het aantal legale wapens in Portugal de afgelopen jaren stabiel gebleven.

"Rekening houdend met het aantal nieuwe wapens dat is aangeschaft en op de markt is gekomen door invoer, overbrenging uit de Europese ruimte en nationale fabricage, maar rekening houdend met de wapens die door het PSP zijn vernietigd, hetzij door vrijwillige inlevering, hetzij door gerechtelijke en bestuurlijke beslissingen tot verlies van wapens ten gunste van de staat, is het aantal wapens stabiel gebleven rond de 1.500.000," aldus de veiligheidsdienst.

De PSP schat ook dat er in Portugal meer dan 210.000 geldige vergunningen zijn om wapens te gebruiken en te dragen, waaronder vergunningen voor verzamelaars, defensie of sportschieten.

In het antwoord aan Lusa benadrukt PSP dat het aantal wapenvergunningen in Portugal sinds 2006 afneemt, aangezien het merendeel voor jachtwapens is en het aantal jagers is afgenomen.

PSP verklaart het feit dat er minder jagers in het land zijn door de problemen die inherent zijn aan de jacht, namelijk meer beperkingen, dierziekten en de vergrijzing van de bevolking die zich met deze activiteit bezighoudt.

In 2020 werden door de politie voor openbare veiligheid vooral vergunningen afgegeven voor wapens van klasse C en D (gebruikt door jagers), in totaal 11.617, en voor schietsport (1.327).

Wat betreft de wapens die in het bezit zijn van verzamelaars, verduidelijkt de politie dat deze alleen op straat mogen circuleren wanneer zij naar verzamelaarsevenementen gaan, waar de schietsport wordt beoefend, waarvoor een vergunning van de PSP nodig is.

Over de wapenwet die in september 2019 in werking is getreden, geeft de PSP een "zeer positieve" beoordeling vanwege de beperkingen die zij oplegt, namelijk de beperking van het aantal wapens voor jagers en de noodzaak van een kluis om wapens thuis op te slaan, naast het feit dat zij enkele aspecten op het gebied van veiligheid heeft verduidelijkt.

In februari werd in het Diário da República een wet gepubliceerd waarbij de termijn voor wapenbezitters om een kluis aan te schaffen voor het bewaren van hun vuurwapens, werd verlengd tot 31 juli.

Na de aanschaf van de kluis of de niet-draagbare kast moeten wapenbezitters het desbetreffende bewijs, namelijk een factuurontvangst of een gelijkwaardig document, indienen op het door de PSP ter beschikking gestelde elektronische platform.

Volgens de wetgeving worden wapenbezitters die het bewijs van de aanschaf van de kluis niet uiterlijk op 31 juli hebben ingediend, gestraft met een boete van 50 EUR en worden zij nog eens 30 dagen op straffe van een nieuwe boete gewaarschuwd voor de verplichting de kluis aan te schaffen.

Een buitengewone periode voor de vrijwillige inlevering van wapens die niet zijn getoond of geregistreerd bij een politie-instelling van het PSP of het GNR loopt momenteel tot 23 juni, zonder strafrechtelijke gevolgen.

Eigenaars van vuurwapens die deze niet aan de staat wensen af te staan, kunnen overgaan tot de legalisatie ervan.