De vlucht zal worden uitgevoerd door TAP Air Portugal, de maatschappij die verantwoordelijk zal zijn voor het contacteren van passagiers, "Portugese of buitenlandse burgers die in Portugal wonen, en die getroffen werden door de opschorting van vluchten" als gevolg van de Covid-19 pandemie, en "op de Portugese consulaire posten in Brazilië de noodzaak hebben uitgedrukt om onmiddellijk naar het nationale grondgebied terug te keren," aldus de ambassade.

In een bericht gepubliceerd op het sociale netwerk Facebook, legde de Portugese ambassade in Brasilia ook uit dat contact met burgers die aan boord van de vlucht willen gaan bij voorkeur telefonisch zal gebeuren, gebruik makend van de gegevens die eerder aan de consulaire posten zijn verstrekt, en riep ook op dat "er geen pogingen worden ondernomen om rechtstreeks contact op te nemen met TAP.

André Serpa Soares, van het bureau voor communicatie en public relations van TAP, verklaarde tegenover Lusa dat de vlucht een commercieel karakter zal hebben.

"Deze vlucht is voor al diegenen die zich hebben aangemeld bij de consulaire netwerken van Portugal in Brazilië, die op een lijst staan die door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan TAP is gegeven, die vervolgens contact zal opnemen met de mensen op die lijst," zei hij.

Volgens de huidige wetgeving moeten de passagiers van deze vlucht een bewijs voorleggen van een laboratoriumtest (RT-PCR) voor de screening op SARS-CoV-2-besmetting, met negatief resultaat, die binnen 72 uur voor het instappen is uitgevoerd, met uitzondering van kinderen jonger dan 24 maanden.

Zij moeten ook, na binnenkomst op het nationale grondgebied, een preventieve isolatieperiode van 14 dagen doorbrengen, thuis of op een door de Portugese gezondheidsautoriteiten aangewezen plaats.

Eveneens volgens Serpa Soares zullen Braziliaanse burgers of ingezetenen van Brazilië op 10 maart gebruik kunnen maken van deze vlucht die vanuit Lissabon naar Sao Paulo zal vertrekken om naar Brazilië terug te keren. Daartoe kunnen vluchten worden gekocht op de website van TAP of kunnen reeds via de Portugese luchtvaartmaatschappij gekochte tickets worden herschikt.

Op 27 januari heeft de Portugese regering de vluchten van en naar Brazilië tussen 29 januari en 14 februari opgeschort, een maatregel "in laatste instantie" die reeds is verlengd en waarvan de minister van Staat en Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva, toegaf dat hij noodzakelijk was gezien de "zeer moeilijke situatie" waarin Portugal zich bevond in verband met de Covid-19-pandemie.

Derhalve heeft Augusto Santos Silva op 17 februari de repatriëring aangekondigd van Portugese onderdanen die zich in Brazilië bevonden en om "humanitaire redenen" naar Portugal moesten terugkeren.

De Portugezen in die situatie klaagden echter over de prijzen die TAP vroeg voor de repatriëringsvlucht en uitten kritiek op de regering.

"Het is schandalig wat er gebeurt. TAP vraagt 890 euro voor elk ticket São Paulo-Lissabon, op een vlucht die door de Portugese regering werd aangekondigd als een repatriërings- en humanitaire vlucht", vertelde een inspecteur van de recherche van Setúbal, die alleen om beroepsredenen niet bij naam genoemd wilde worden, aan Lusa.

Voor de inspecteur "is het nog schandelijker omdat het geld dat de staat in de TAP steekt, door alle" Portugese "burgers" zal worden betaald.