Veel rechtshandigen zijn van nature linkshandig, maar zijn in hun jeugd overgestapt op schrijven met hun rechterhand. Je kunt dus een van de linkshandigen zijn die gedwongen werden om met rechts te schrijven. "Als kinderen naar hun ouders kijken en naar school gaan, zullen ze kopiëren wat de anderen doen en als ze zien dat mensen met rechts schrijven, zullen ze dat volgen", legt Dr. Jean-Philippe Marcoux D.C. uit.

Dr. Jean-Philippe Marcoux D.C., die jarenlang het menselijk gedrag heeft bestudeerd, heeft een interessante ontdekking gedaan over rechts- en linkshandigen - ze vertonen verschillend gedrag. Denk eens aan de keuzes van uw auto. In wat voor soort auto rij jij? Een kleine, een krachtige? En de kleren die je draagt, zijn ze warmer of donkerder? Dit zegt veel over je profiel.

"Bij de linkshandige vrouw zullen we ze vaak aantreffen als Olympische kampioenen, in actiefilms of op televisie - ze hebben de Amazonische manier van vechten. Aan de andere kant hebben we de linkshandige man, ze zijn gevoelig, ze zijn de man voor familie, ze zijn echt gevoelig, ze moeten veel liefde ontvangen - ze hebben dat nodig om zich te voeden", zei Dr. Jean- Philippe Marcoux D.C.

Volgens Dr. Jean-Philippe Marcoux D.C. heeft de linkshandige man een hoger gevoeligheidsniveau: "Veel kunstenaars waren linkshandig, zij zijn grote kunstenaars in muziek, schilderkunst, enzovoort. Beethoven was bijvoorbeeld linkshandig, evenals Leonardo da Vinci en Mozart", aldus de arts.

Aan de andere kant, volgens deze theorie, zijn linkshandige vrouwen actiever, nemen graag het heft in handen en hebben geen tijd om zich zorgen te maken over "vrouwelijke dingen". Linkshandige mannen daarentegen, zijn minder actief, houden van ontvangen en hebben veel liefde nodig "en willen meer dan één vrouw in hun leven, zelfs als ze getrouwd zijn denken ze misschien nog aan andere vrouwen", aldus de arts. Maar waarom is dit?

De verklaring is zeer wetenschappelijk en heeft vele jaren van onderzoek gevergd. Volgens Dr. Jean-Philippe Marcoux zijn linkshandige vrouwen door hun ouders of grootouders (voorouders in het algemeen) verwekt met een speciale bedoeling - om jongens te zijn. Dat kan om verschillende redenen gebeuren. Bijvoorbeeld: "de vrouw kreeg eerst een meisje, en daarna wil ze een jongen, en meestal zal het een rechtshandige jongen zijn, maar als de vrouw een meisje krijgt, zal de baby het patroon van de intentie volgen, ze zal zich gedragen als een jongen, dus dat betekent dat ze linkshandig zal worden".

Hetzelfde gebeurt met linkshandige jongens. Dr. Jean-Philippe vertelde me dat na de oorlog, toen duizenden mannen werden uitgezonden om te vechten en nooit meer thuiskwamen, de vrouwen degenen waren die het meest van de tijd overleefden. Daarom was het in die tijd gebruikelijk dat gezinnen meisjes wensten, omdat die meer kans zouden hebben om te overleven in een wereld in oorlog. Deze intentie, gesitueerd op een bepaald historisch moment, gaat gemakkelijk over van generatie op generatie. Dus als in deze context een meisje wordt geboren, zal zij rechtshandig zijn, en als een jongen wordt geboren, zal hij linkshandig zijn.

Volgens de dokter hebben alle mannen en vrouwen een deel in hun onbewuste van het andere geslacht. Mannen hebben een "Anima", het vrouwelijke deel is onbewust, en vrouwen hebben een "Animus", het mannelijke deel is onbewust. In het geval van linkshandige mannen hebben zij twee "Animas", in plaats van één zoals rechtshandige vrouwen. En linkshandige vrouwen hebben twee "Animus" in plaats van één, zoals rechtshandige vrouwen.

"Alle mannen hebben een "Anima", het vrouwelijke deel binnenin een man is onbewust mannelijk. Hopelijk hebben we dat, want het geeft evenwicht aan vrouwen en aan mannen. Vrouwen hebben een mannelijk deel in zich, dat noemen we "Animus" en bij mannen hebben ze het vrouwelijke deel "Anima", aldus de arts.

"Het onderzoek dat ik heb gedaan is dat linkshandige vrouwen twee Animus hebben en linkshandige mannen hebben twee Animas", dus ze hebben het dubbele van het andere geslacht in zich. "Als je gedragingen tussen mannen en vrouwen gaat observeren, dan zie je dat linkshandige mannen en vrouwen verschillende gedragingen hebben. Een linkshandige vrouw heeft twee "Animus" terwijl rechtshandige vrouwen maar één "Animus" hebben. Wat is daar de betekenis van? Het is heel belangrijk om te begrijpen. Een linkshandige vrouw heeft het volledige potentieel om zich als een man te gedragen, ze denkt als een man en ze bekijkt het leven door een filter van een man. "Ze heeft het lichaam van een vrouw, maar ze denkt anders dan andere vrouwen", verklaarde hij.

Wat ziekten betreft, merkt Dr. Jean-Philippe op basis van zijn ervaring op dat het moeilijker is om problemen te ontdekken bij linkshandigen, omdat zij zich altijd aanpassen en dus niet veel symptomen hebben. Zij handelen met de twee kanten (mannelijk en vrouwelijk) van de hersenen tegelijk, dus als zij een probleem hebben, zullen zij zich op een onbewuste manier aanpassen, wat het moeilijker maakt om uit te vinden wat er mis is.

Wat genezing betreft, ligt het echter iets anders. Volgens de dokter: "Dezelfde ziekte bij een linkshandige vrouw zal sneller genezen, omdat zij twee "Animus" (twee mannelijke delen) hebben, zij hebben geen tijd te verliezen. In tegenstelling tot de linkshandige man, omdat ze twee "Animas" hebben zijn ze gevoeliger", ze klagen meer, ze zijn trager, het zal langer duren om te genezen.

Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over dit complexe concept, kun je meer te weten komen op www.profilsneurosociologiques.com