De Europese Commissie zal een wetgevingsvoorstel indienen om een digitaal paspoort te creëren dat het mogelijk zal maken om reizen te hervatten door het bewijs te leveren van vaccinatie of het herstel van burgers.

De voorzitter van het communautair uitvoerend orgaan, Ursula von der Leyen, deed de aankondiging op Twitter en zei dat de Europese Commissie "deze maand een wetgevingsvoorstel zal presenteren voor een digitaal vrijwaringsbewijs".

"Het doel is om bewijs te leveren dat iemand gevaccineerd is, testresultaten voor degenen die er nog niet in geslaagd zijn een vaccin te bemachtigen en informatie over het herstel van Covid-19", aldus de ambtenaar, die daarmee gevolg geeft aan het voornemen dat al enkele weken geleden in de Europese Unie (EU) is besproken.

Ursula von der Leyen garandeerde ook dat dit digitale certificaat "de bescherming van gegevens, veiligheid en privacy zal respecteren".

De minister van Volksgezondheid, Marta Temido, heeft benadrukt dat het vaccinpaspoort de "terugkeer naar de normaliteit" van de Europese burgers "in de best mogelijke omstandigheden" mogelijk zal maken.

"Vandaag is er meer dan ooit behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak van de verplaatsingen van onze burgers in alle veiligheid", aldus Marta Temido.

Op de vraag welke informatie op dit digitale instrument beschikbaar zal zijn, legde Marta Temido uit dat "het duidelijk is dat een van de aspecten waarop een dergelijk document betrekking kan hebben, de vaccinatiestatus" van de burgers is, dat wil zeggen "de omstandigheid dat de persoon al dan niet reeds is gevaccineerd".

"Maar je kunt ook andere belangrijke informatie vermelden, bijvoorbeeld over de omstandigheid dat de persoon al een test heeft ondergaan [voor de diagnose van Covid-19] en het resultaat van die test of informatie over de vraag of de persoon al Covid-19 heeft gehad of niet", voegde zij eraan toe.

Voor de minister is dit digitale vaccinpaspoort een "belangrijk instrument" dat de burgers in staat zal stellen "een wereld tegemoet te treden waarin Covid-19 als een ziekte circuleert", maar waarin het de bedoeling is "in de best mogelijke omstandigheden terug te keren naar de normaliteit (...)".

Margaritis Schinas, vice-voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte echter dat het niet mogelijk is informatie te verstrekken over het definitieve project van dit voorstel, dat op 17 maart formeel door het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap zal worden ingediend.

Schinas legde uit dat het concept van dit "Europese product" een "sterke digitale component" zal hebben, waarin informatie beschikbaar zal zijn "zoals vaccinatie [tegen Covid-19] of niet, testresultaten, herstel, veiligheidskwesties, wetgeving inzake gegevensbescherming en alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.

"We zijn ons bewust van de enorme inspanningen en opofferingen die de Europese bevolking momenteel levert. Wij weten dat zij een enorme last op hun schouders dragen, en wij willen die last verlichten, wij willen de opening van de Europese Unie veilig organiseren ", benadrukte de Executive Vice President.

Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, onderstreepte dat de EU wacht op "een verhoging van de productie" van vaccins tegen Covid-19.

"Tot nu toe zijn 33 miljoen doses toegediend en zijn ten minste 11 miljoen Europeanen al gevaccineerd", aldus Kyriakides, die vervolgens garandeerde dat de Europese Commissie "contacten legt met bedrijven om te proberen de vaccincapaciteit op te voeren".

Ondertussen heeft premier António Costa gezegd dat hij hoopt dat het vaccinpaspoort tegen de zomer beschikbaar zal zijn. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 boven het gemiddelde tempo in de EU verloopt. Bij het ter perse gaan van dit verslag deelde het ministerie mee dat Portugal 7,5 doses per 100 inwoners heeft toegediend, vergeleken met een EU-gemiddelde van 6,83.