De aankondiging werd gedaan door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die onthulde dat het doel is dat in 2030 "ten minste 78 procent van de volwassen bevolking in de EU een baan heeft".

Tijdens een door de Europese Volkspartij georganiseerde virtuele conferentie over werkgelegenheid benadrukte de functionaris dat het voorstel "ambitieuze doelstellingen op het gebied van banen en vaardigheden" bevat, die ook "duidelijke en meetbare doelen" zijn.

Wat de inzetbaarheidsgraad betreft, is er dan sprake van een stijging ten opzichte van de eerdere doelstelling om 75 procent van de volwassen bevolking in de EU aan het werk te krijgen.

"En dit (het doel van 78 procent) is mogelijk als we de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen en daarvoor hebben we goede scholen en goede kinderopvang nodig, wat ook van cruciaal belang is voor de volgende generatie", aldus Ursula von der Leyen.

Samen met het actieplan voor de sociale pijler zal het dagelijks bestuur van de Gemeenschap donderdag ook een aanbeveling presenteren over actieve en effectieve steun voor werkgelegenheid, gezien de crisis die is ontstaan door de covid-19.

Volgens gegevens van het communautair bureau voor de statistiek, Eurostat, was er tot 2019 sprake van een "aanhoudende stijging van de arbeidsparticipatie op EU-niveau".

Met name in dat jaar vóór de pandemie "bereikte de arbeidsparticipatie van de 20- tot 64-jarigen in de EU-27 73,1 procent", wat het "hoogste percentage was sinds 2008", het jaar dat als ijkpunt diende voor de Europa 2020-strategie omdat het vóór de laatste financiële crisis was.

In 2019 was de EU-27 dus 1,9 procentpunt per jaar verwijderd van haar werkgelegenheidsdoelstelling van 75 procent.

In Portugal werd, nog steeds volgens Eurostat, dit doel in 2019 overschreden met een werkgelegenheidscijfer van 76,1 procent (het op zeven na hoogste in de EU), tegenover een percentage van 73,1 procent in 2008.