Dezelfde bron verklaarde dat de nieuwe woonstructuur voor ouderen en dagopvang voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie door de gemeente als "prioritair" wordt aangemerkt en is ontworpen om 70 patiënten te huisvesten in een woonregime en 20 te ondersteunen in de dagopvang.

De burgemeester van Castro Marim, Francisco Amaral (PSD), vermeldde in de verklaring dat na de bouw van het nieuwe verpleeghuis voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie, de gemeente zal beschikken over "een modeleenheid voor het hele zuiden van het land", vanwege "de omvang en de reikwijdte".

"Het is een infrastructuur met toekomst, aangezien de gemiddelde levensduur toeneemt en 50 procent van de 90-plussers aan dementie lijdt", aldus de burgemeester, die tevens wees op "de sterke bijdrage" die deze eenheid zal leveren "aan de lokale economie" en aan "het scheppen van tientallen directe en indirecte banen".

De gemeente Castro Marim verklaarde dat de opvang van de "70 patiënten met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie in het klinische regime en 20 in het regime van dagverpleging" zal gebeuren met "drie actie-eenheden": een residentiële klinische en dagverplegingseenheid, een voor de bevordering van de persoonlijke autonomie en interventie met de families en een andere voor opleiding en samenwerking.

Castro Marim, in het district Faro en gelegen tegen de grens met Spanje, is een van de districten in de regio die het meest te lijden hebben onder de vergrijzing van de bevolking en de woestijnvorming van het grondgebied.