Ongeveer 40% van de functies in regering en parlement wordt momenteel door vrouwen vervuld in Portugal, waarmee het land boven het EU-gemiddelde uitkomt, waar het aandeel 33% bedraagt. Vijf EU-landen hebben meer vrouwen dan mannen in hun regering. Finland gaat aan kop met 55 procent, gevolgd door Oostenrijk, Zweden, Frankrijk en België. De laagste percentages werden daarentegen opgetekend in Malta, Griekenland en Estland, waar vrouwen ongeveer 10 procent van de bestuursposten bezetten.