De normale leeftijd voor toegang tot het ouderdomspensioen in het kader van het algemene socialezekerheidsstelsel in 2022, overeenkomstig artikel 20, lid 3, van wetsdecreet nr. 187/2007 van 10 mei, in zijn huidige formulering, is 66 jaar en 7 maanden", staat te lezen in de vandaag gepubliceerde verordening die op 1 januari 2021 in werking treedt. De normale leeftijd voor toegang tot het ouderdomspensioen varieert naar gelang van de gemiddelde levensverwachting op 65 jaar, een indicator die het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) in november heeft geactualiseerd tot 19,69 jaar.