In de verordening betreffende het vaccin van AstraZeneca, die is bijgewerkt om het gebruik ervan vanaf 18 jaar zonder voorbehoud toe te staan, onderstreept het DGS dat een dergelijk besluit te danken is aan de bewezen veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid.

"Dit besluit wordt ondersteund door de openbaarmaking van gegevens die de afgelopen dagen bekend zijn geworden en die erop wijzen dat het vaccin van AstraZeneca effectief is bij mensen ouder dan 65 jaar," schrijft het DGS.

In de informatie zegt het DGS dat de nieuwe bekende studies hebben aangetoond, "op basis van robuuste wetenschappelijke methodologieën, dat het AstraZeneca-vaccin effectief is bij personen van 70 jaar of ouder, zowel in het voorkomen van Covid-19 als in het verminderen van ziekenhuisopnames voor deze ziekte, wat de initiële gegevens versterkt dat dit vaccin in staat is om effectieve antilichamen te produceren om infectie met SARS-CoV-2 te bestrijden, zelfs bij oudere mensen.

Dit besluit is genomen na analyse van deze nieuwe gegevens door het technisch comité voor vaccinatie tegen Covid-19 van het DGS en het advies van Infarmed.