De inleiding van de wet luidt als volgt: "Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de noodtoestand zijn genomen, ontwikkelt de situatie zich gunstig, maar de externe signalen zijn nog steeds complex en nopen tot voorzichtigheid ten aanzien van de stappen die in de nabije toekomst moeten worden ondernomen; er wordt van uitgegaan dat er redenen zijn om de [lockdown] nog 15 dagen aan te houden, in dezelfde Het ontwerp van presidentieel decreet dat de noodtoestand verlengt, handhaaft de bepaling dat een "gefaseerd plan voor de heropening van de scholen" moet worden opgesteld en bepaalt nu dat dit plan moet worden gekoppeld aan "tests, screenings en vaccinaties".

In de regel die het recht om zich te verplaatsen, het nationale grondgebied te verlaten en terug te keren, en het internationale verkeer beperkt, is echter een wijziging aangebracht om "gezinshereniging" op te nemen. Dit is de 13e uitvaardiging van de noodtoestand die Marcelo Rebelo de Sousa ter goedkeuring voorlegt aan het parlement in de huidige context van de covid-19 pandemie. De huidige periode van de noodtoestand loopt af op dinsdag 16 maart om 23.59 uur. Deze verlenging wordt van kracht in de periode tussen 17 en 31 maart

De vorige vier verlengingen van de noodtoestand werden goedgekeurd door de Vergadering van de Républiek met de stemmen voor van de PS, PSD, CDS-PP en PAN en van het onafhankelijke lid Cristina Rodrigues, de onthouding van BE en de tegenstemmen van PCP, PEV, Chega, Liberaal Initiatief en het onafhankelijke Joacine Katar Moreira.