In het regeringsdocument staat dat in Portugal tussen 28 december en 31 januari een oversterfte door alle oorzaken is vastgesteld, met een schatting van 9.084 sterfgevallen in deze periode.

Volgens het verslag van de structuur voor toezicht op de noodtoestand, gecoördineerd door de minister van Binnenlands Bestuur, Eduardo Cabrita, bedraagt de sinds 26 oktober 2020 waargenomen oversterfte in totaal 12.874 sterfgevallen.

Het document meldt dat tussen 26 oktober 2020 en 31 januari (14 weken), "de langste periode van oversterfte sinds 1980 en met een buitengewone intensiteit, vooral tijdens de maand januari" was.

In het verslag over de noodtoestand tussen 31 januari en 14 februari wordt onderstreept dat de voorlopige mortaliteitsanalyse de oversterfte toeschreef aan Covid-19 en extreme temperaturen.

Volgens het document over de toezichtstructuur voor de noodtoestand was ongeveer 69% van de tussen 28 december en 31 januari geregistreerde sterfgevallen te wijten aan Covid-19 en ongeveer 26% aan extreme koude.

Wat de sterfgevallen door Covid-19 betreft, vermeldt het rapport dat de meeste sterfgevallen (87,5 procent) personen van 70 jaar of ouder betrof.

Het document geeft ook aan dat er in de periode tussen 31 januari en 14 februari een "sterk dalende trend" was in nieuwe gevallen van Covid-19.

De regering maakt ook een evaluatie van het totale aantal beschikbare ventilatoren voor invasieve mechanische beademing die geschikt zijn voor de behandeling van patiënten met Covid-19 in de Nationale Gezondheidszorg, dat van 1142 aan het begin van de pandemie, in maart 2020, is gestegen tot 2161.