Tegenover de BBC verklaarde Rita Marques: "Ik denk dat Portugal binnenkort vrij reizen zal toestaan, niet alleen voor gevaccineerden, maar ook voor degenen die immuun zijn of die negatief getest zijn. We hopen vanaf 17 mei Britse toeristen te kunnen verwelkomen".

Zij voegde eraan toe dat de situatie in Covid-19 nu als "stabiel" wordt beschouwd en dat "alles tegen half mei klaar zal zijn".

Verdere details over vaccinpaspoorten of tests bij aankomst in Portugal werden door Rita Marques niet besproken.

Hoewel de Portugese minister optimistisch blijft over het verwelkomen van Britten voor het zomerseizoen, blijft Portugal op de Britse rode lijst voor reizen staan, wat betekent dat iedereen die vanuit Portugal in het land aankomt nog steeds in quarantaine moet.

De status van Portugal, in combinatie met het feit dat buitenlandse reizen buiten het VK alleen om uitzonderlijke redenen zijn toegestaan, maakt voorspellingen over het tijdstip waarop toeristen uit het VK naar Portugal zullen kunnen terugkeren voor vakantie onzeker.

Op 10 maart herhaalde de Britse minister van Vervoer, Grant Schapps, dat reizen vanaf 17 mei de vroegst mogelijke datum was.

Schapps vertelde de BBC dat het nog te vroeg was om een buitenlandse zomervakantie te boeken en verklaarde: "We hebben gezegd dat het illegaal zal blijven om internationaal te reizen tot ten minste 17 mei - dat is een op-zijn-vroegste-datum."

Hij voegde eraan toe dat de mensen moeten uitkijken naar 12 april, wanneer een rapport van de Global Travel Taskforce zal worden gepubliceerd met nadere informatie over de reissituatie.

"Er zijn veel vragen waarop we het antwoord gewoon nog niet weten, over hoe veilig het in juni zal zijn om rond te reizen," zei hij.

Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben nog geen datum vastgesteld voor het begin van het internationale reisverkeer.