"Wij hebben veel vertrouwen in de missie en hopen van nut te kunnen zijn voor het land", aldus Margarida Gaspar de Matos, van de faculteit menselijke motoriek van de Universiteit van Lissabon, die eraan toevoegde dat het team "zeer geëngageerd is om de gezondheid van de bevolking te helpen (her)opbouwen op basis van wetenschappelijke resultaten die reeds in Portugal en andere landen zijn bestudeerd".

Margarida Gaspar Matos weigerde verdere details over de "task force" te geven en voerde aan dat het team, "jong en met nationale en internationale ervaring in gedragswetenschappen", zich vandaag in een "planningsfase" bevindt en anderzijds wacht op zijn officiële goedkeuring door de regering.

De krant Público meldt dat de "task force" van gedragswetenschappers tot het einde van dit jaar advies zal uitbrengen over de uitvoering van studies die de regering zullen helpen om de boodschap aan de bevolking over de aanbevolen gedragingen ter bestrijding van de pandemie beter over te brengen.

De groep heeft tot taak bij te dragen tot "een verandering in het individuele en collectieve gedrag" en "ervoor te zorgen dat de verschillende individuen en hun gemeenschappen" de "gedragingen handhaven die worden aanbevolen als het meest effectief op elk moment en in elke sociale context, als reactie op de pandemie en op de momenten die erop zullen volgen", legt Público uit, onder verwijzing naar het te publiceren bevel van de minister van Volksgezondheid.

Volgens het bericht, geciteerd door de krant, "kunnen gedragsveranderingen alleen worden bereikt met de gestructureerde toepassing van gedragswetenschap" die het mogelijk maakt "gedrag te identificeren, te verklaren, te voorspellen en erop in te grijpen", op basis van de "studie van schommelingen" met betrekking tot de "percepties van het sociale systeem over de evolutie van de pandemie".

Een voorbeeld van deze fluctuaties zijn de "gedragingen ter voorkoming van de risico's van besmetting door het SARS-CoV-2-virus, op verschillende momenten en in verschillende sociale contexten en door verschillende mensen".

Wetenschappers kunnen ook de variaties bestuderen "in individuele, sociale en omgevingsfactoren die hun facilitering of remming mogelijk maken en de daaruit voortvloeiende verklaring en voorspelling van veranderingen in gedrag en verwachtingen van toekomstige therapietrouw".

Het team bestaat verder uit António Silva, van het Hoger Instituut voor Economie en Management; Cristina Godinho, van de Faculteit der Menswetenschappen van de Katholieke Universiteit; Duarte Sequeira, van de Gemeenschappelijke Diensten van het Ministerie van Volksgezondheid; Marta Moreira Marques, van het Trinity Centre for Practice and Healthcare Innovation; Miguel Arriaga, van het Directoraat-generaal Gezondheid; Osvaldo Santos, van het Instituut voor Preventieve Geneeskunde en Volksgezondheid van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Lissabon; en Rui Gaspar, van de Faculteit der Menswetenschappen van de Katholieke Universiteit.

De verbinding met de uitvoerende macht wordt gelegd via de adjunct-staatssecretaris van de premier, Tiago Antunes.