Het Portugese voorzitterschap van de EU heeft de hoop uitgesproken dat de lidstaten het vaccin van AstraZeneca in de zeer nabije toekomst weer zullen gebruiken. Namens het voorzitterschap verklaarde minister van Volksgezondheid Marta Temido dat de EU-lidstaten die het gebruik van de vaccinatie hebben opgeschort, dit uit voorzorg hebben gedaan in afwachting van de resultaten van een evaluatie door het Europees Geneesmiddelenbureau. De resultaten van de analyse worden morgen verwacht.