Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en na twee maanden onderhandelen hebben "de drie partijen gisteren [16 maart] een overeenkomst ondertekend die het gezamenlijk beheer mogelijk maakt van de volgende bestanden: kabeljauw, schelvis, koolvis, wijting, schol en haring", aldus een verklaring van de Europese Commissie.

De overeenkomst heeft geresulteerd in quotaverlagingen in 2021 voor koolvis (-25 procent), schol (-2,3 procent) en haring (-7,4 procent), maar verhogingen voor schelvis (20 procent) en wijting (19 procent).

Voor de kabeljauwbestanden in de Noordzee, het Skagerrak en het oostelijk deel van het Kanaal is de totaal toegestane vangst (TAC) voor 2021 met 10 procent verlaagd.

De partijen kwamen overeen een reeks aanvullende maatregelen te blijven toepassen om volwassen en jonge kabeljauw te beschermen, waaronder sluitingen van gebieden.

Parallel aan deze tripartite overeenkomst hebben de EU en Noorwegen bilateraal overleg gevoerd over gedeelde bestanden in de Noordzee en het Skagerrak en over de respectieve quotaruil.

De trilaterale overeenkomst tussen de EU, het VK en Noorwegen inzake vangstmogelijkheden behelst de totaal toegestane vangsten en de verdeling van de quota voor meer dan 636.000 ton vis.

Parallel daarmee hebben de EU en Noorwegen een bilaterale overeenkomst gesloten die onder meer betrekking heeft op 10.274 ton Arctische kabeljauw voor de EU en 37.500 ton blauwe wijting voor Noorwegen.

Dankzij deze overeenkomsten kunnen de visserijactiviteiten van EU-vaartuigen in Noorse wateren worden hervat.