Volgens het ratingbureau zou het economische herstel van dit jaar "een vermindering van het overheidstekort moeten vergemakkelijken" tot 4,7 procent en zou de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands product (bbp) weer "op een neerwaarts pad" moeten komen.

Volgens de prognoses van het bureau zal de verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp dalen van 133,4% in 2020 tot 128,4% in 2021.

"Wij voorspellen dat de overheid in 2023 een primair begrotingsoverschot zal kunnen realiseren, naarmate een aanhoudend herstel optreedt", zo luidt de notitie.

S&P verwacht ook dat de reis- en toerismesector pas in 2023 zal herstellen tot het niveau van 2019.

"De belangrijkste bepalende factor voor de economische prestaties in 2021 zal zijn of de overheid de doelstelling kan halen om tegen 31 augustus 70 procent van de volwassen bevolking in te enten, waardoor een herstel van de particuliere consumptie, die goed is voor twee derde van het bbp, mogelijk wordt", valt in de notitie te lezen.

De bijdrage van de Europese fondsen zou vanaf 2022 voelbaar moeten zijn, met een gemiddelde jaarlijkse groei van het bbp van 4 procent tot 2024.

Een ander gevolg van de Europese fondsen is dat "tegen eind 2026 de investeringen van Portugal meer dan 20 procent van het bbp zouden moeten bedragen, een niveau dat slechts meer dan een decennium geleden werd bereikt."

"Een ander voordeel van de verwachte toename van de overheidsinvesteringen in de energiesector zou zijn dat het hoge niveau van de netto-invoer van koolwaterstoffen, 2,7 procent van het bbp, in het komende decennium met ongeveer de helft zou worden teruggebracht", valt in het document te lezen.
S&P gaf geen commentaar op de rating van Portugal en handhaafde deze op BBB-niveau (investeringsniveau) met een stabiele outlook.

In zijn commentaar zei het Amerikaanse bureau dat de vooruitzichten weerspiegelen dat fiscale en monetaire steun op Europees niveau "een schok van één of twee jaar voor de Portugese economie en overheidsfinanciën zal compenseren", als gevolg van de Covid-19 pandemie.

De prognoses voor de nationale economische groei in 2021 variëren van 1,7 procent van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tot 6,5 procent van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), na een 2020 dat in het teken stond van de Covid-19-pandemie.

In de staatsbegroting (OE) wees de regering op een economische groei van 5,4 procent in 2021, maar zij heeft al laten weten dat zij dit scenario in april naar beneden zal bijstellen, wanneer zij het stabiliteitsprogramma presenteert.

De Raad voor de Overheidsfinanciën (CFP) voorspelt een groei van 4,8 procent, de Europese Commissie van 4,1 procent en de Bank van Portugal van 3,9 procent.

Wat het tekort betreft, wijzen de ramingen van de regering op 4,3% van het BBP, die van het GVB op 3,2% en die van het IMF op 2,7%; het meest pessimistisch is die van de OESO (6,3%).