In de sector toerisme en horeca heeft de Commissie de Europese Commissie voor Normalisatie verzocht om in samenwerking met de sector en de lidstaten een vrijwillig gezondheidszegel te ontwikkelen dat door de etablissementen kan worden gebruikt", kondigt de instelling in een persmededeling aan.

In de context van een breder wetgevingspakket over de geleidelijke opheffing van beperkingen in de EU, voegt de uitvoerende macht van de Gemeenschap eraan toe dat het de bedoeling is dat dit keurmerk - vergelijkbaar met het keurmerk dat sinds vorig jaar wordt toegepast door Turismo de Portugal, Clean & Safe - "beschikbaar is voor de zomer "van 2021. Brussel garandeert dat "het culturele sites en routes in de EU, evenals culturele evenementen en festivals, zal promoten via een campagne op sociale netwerken in de EU over duurzaam cultureel toerisme ".

"Nieuwe initiatieven zullen worden gesteund wanneer de omstandigheden het toelaten, via Erasmus + en DiscoverEU, om de ontdekking van het culturele erfgoed van Europa per spoor door jongeren te bevorderen, tijdens het huidige Europees Jaar van de spoorwegen", voegt de instelling eraan toe.

Bij het ter perse gaan van dit verslag was de EC van plan de weg uit te stippelen voor een geleidelijke opheffing van de beperkingen in de EU wanneer de epidemiologische situatie van covid-19 dit toelaat, waarbij zij de nadruk legde op de noodzaak van coördinatie. Een sleutelelement van het wetgevingsvoorstel is de invoering van een digitaal groen certificaat - als bewijs van vaccinatie, negatieve test of herstel.