Inkomen wordt gerapporteerd in verschillende categorieën: A) Salarissen, B) Eenmanszaken, E) Vermogen, F) Eigendom, G) Vermogenswinsten en H) Pensioenen en zijn in Portugal belastbaar ongeacht hun oorsprong. Voor niet-ingezetenen worden alleen inkomsten die daadwerkelijk in Portugal zijn ontstaan, aan een aanslag onderworpen.

Voor degenen die daarvoor in aanmerking komen, heeft de "vereenvoudigde" regeling niet alleen haar naam waargemaakt, maar, wat nog belangrijker is, de overgrote meerderheid van de eenmanszaken betaalt minder belasting dan voorheen. Dat betekent niet dat de belastinginkomsten dalen. Integendeel, met een eenvoudiger en billijker systeem voldoen meer freelancers aan de regels dan ooit tevoren. Wetgevers opgelet!

Zelfstandige bedrijfsactiviteiten
Alle zelfstandige bedrijfsactiviteiten vallen onder categorie B. Daaronder vallen:

 • Diensten;
 • Literaire rechten (royalty's);
 • Commerciële en industriële activiteiten (waaronder verkoop, bouw, fabricage, projectontwikkeling, visserij, beheer van onroerend goed, reizen en toeristische activiteiten, handwerk, enz;)
 • Landbouw en jacht;
 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Inkomen omvat ook opbrengsten uit vermogenswinsten, afvloeiingsregelingen en subsidies wanneer deze verband houden met de bedrijfsactiviteit;
 • Plaatselijk logies.

Registratie
Laat de formaliteiten voor de registratie van een bedrijf niet tot het einde van het jaar wachten. U moet zich inschrijven voordat u uw bedrijf opent. U moet zich ook inschrijven voor de sociale zekerheid. Elektronische ontvangstbewijzen zijn ook verplicht.

De vereenvoudigde regeling
Wanneer geen optie is gespecificeerd, is de vereenvoudigde regeling van toepassing. In plaats van de traditionele methode waarbij de belasting wordt berekend op basis van de nettowinst (inkomsten minus uitgaven), wordt in het vereenvoudigde stelsel de belastbare winst bepaald als een vast percentage van de gefactureerde inkomsten. De berekening voor de vaststelling van het belastbaar inkomen wanneer de bruto-omzet niet hoger is dan 200.000 euro, is als volgt:

 • Verkoop van goederen en producten X 15%
 • Toeristische activiteiten X 35%
 • Facturering van diensten en overige X 75%
 • Andere dienstenactiviteiten X 35%
 • Royalty's X 95%
 • Niet-zakelijk gebonden subsidies X 30%
 • Bedrijfsgebonden subsidies en overige inkomsten X 10%
 • Inkomsten belast onder Fiscale transparantie X 100%

In één keer mag men de drempel van 200.000 euro met maar liefst 25% overschrijden. Bij herhaling of met meer dan 25% valt men echter in het volgende belastingjaar in de standaardboekhouding ("Contabilidade Organizada"). Daartoe moet een "Formulier voor wijziging van de bedrijfsactiviteit" worden ingediend.

Standaardboekhouding
Wie een brutobedrijfsinkomen heeft van meer dan 200.000 euro, valt in de Standaardboekhouding. De belasting wordt berekend over de nettowinst: het verschil tussen de inkomsten en de toegestane uitgaven. Een registeraccountant ("TOC") is vereist om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Geïsoleerde handeling
Wanneer het inkomen van een zelfstandige minder dan de helft van het minimumloon bedraagt en minder dan de helft van het aangegeven inkomen van een individu uitmaakt, kan dit inkomen worden behandeld als een "Geïsoleerde handeling" en volgen de standaard boekhoudregels. Er is geen "TOC" (Register Accountant) vereist.

Volgende: Bankrente
Dennis Swing Greene is internationaal fiscaal specialist en voorzitter van
euroFINESCO s.a. www.eurofinesco.com