"Na deze laatste pandemie is er nu een enorme pandemie op wereldschaal, namelijk de klimaatverandering, die nog steeds bestreden moet worden. Deze pandemie kan alleen in de steden worden gewonnen of verloren, want het is in de steden dat 75 procent van de broeikasgasemissies geconcentreerd is", benadrukte hij.

António Costa, die het woord voerde tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de lancering van de internationale openbare aanbesteding voor het ontwerp van de nieuwe brug, exclusief voor de metro, die werd gehouden in de Crystal Palace Gardens in Porto, achtte het noodzakelijk om "te beginnen met bouwen voor de toekomst van de Portugezen".

"Omdat er een morgen is, is er een na Covid-19", benadrukte hij.

Volgens de premier zal er in die "morgen" nog steeds sprake zijn van "een enorme pandemie op wereldschaal" - de klimaatverandering -, die alleen in steden "gewonnen of verloren" kan worden.

Wat de pandemie van het nieuwe coronavirus betreft, zinspeelde het hoofd van de Portugese regering op het begin van de versoepeling van de lockdown.

"We zijn begonnen met de eerste stap, de eerste fase van een nieuwe versoepeling van de lockdown na een verschrikkelijke derde golf, maar Covid-19 is niet weg", waarschuwde hij.