Om dit te vieren gaan het gemeentebestuur van Lagos en de "Associação Aldeia", onder leiding van het ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) en in samenwerking met het team van SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza da GNR) nauw samenwerken met RIAS door de financiële steun te verlenen die zij nodig hebben om gewonde of zieke in het wild levende dieren te herstellen en te helpen bij hun milieuonderzoek en -educatie - met als doel de wilde fauna en biodiversiteit in de Algarve te behouden.

Lagos zal een jaarlijks budget van 2.500 euro aan het project bijdragen. Het protocol is geldig voor één jaar, met de mogelijkheid van automatische verlenging voor gelijke en opeenvolgende periodes.