De nieuwe tariefregeling zal van kracht zijn tussen 1 april en 31 december 2021, aldus de nationale burgerluchtvaartautoriteit (ANAC) in een verklaring die op 19 maart is vrijgegeven.

In de verklaring stelde de regelgevende instantie dat zij had besloten "haar goedkeuring te hechten aan het tariefvoorstel" dat door de concessiehouder ANA - Aeroportos de Portugal voor de luchthaven van Porto was ingediend en dat "een gemiddelde verlaging met ongeveer 6,95% van de verkeers- en grondafhandelingsheffingen" behelst en "de verhoging van het tarief voor personen met beperkte mobiliteit (PRM) en de beveiliging van het passagierstarief compenseert, teneinde het effect voor de luchtvaartmaatschappijen van de voor deze heffingen voorgestelde verhogingen teniet te doen".

Ook werd het tariefvoorstel voor de luchthaven van Faro goedgekeurd, dat "voorziet in een gemiddelde verlaging met ongeveer 15,5% van de verkeers- en grondafhandelingsheffingen en met ongeveer 24,1% van de heffingen voor passagiersdiensten, en de verhoging van de heffingen voor personen met beperkte mobiliteit en voor beveiliging compenseert in de passagiersheffing".

Evenzo beraadslaagde de ANAC over de goedkeuring van het tariefvoorstel voor alle luchthavens van de Lissabon-groep (Beja, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta, Flores, Madeira en Porto Santo), met uitzondering van de luchthaven Humberto Delgado.

"Op de kleinere luchthavens van de Lissabon-groep zijn de verkeersheffingen en de grondafhandelingsheffingen, ondanks de verhoging van de veiligheidsheffingen en de PMR-heffingen (die zal worden gecompenseerd door de voorgestelde verlaging van de passagiersheffingen), grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van de waarden voor 2020", aldus het verslag.

De toezichthouder keurde ook de voorgestelde PMR-vergoeding van 0,62 euro per passagier en de beveiligingsvergoeding van 2,95 euro per instappende passagier goed, die in beide gevallen identiek zijn voor alle luchthavens van het ANA-netwerk.

Wat de luchthaven van Lissabon betreft, heeft ANA besloten de goedkeuring van het tariefvoorstel van ANA op te schorten, in afwachting van een akkoord met de overheid over het uitstel van de terugvordering van de tekorten van 2017 en 2018.

"Deze autoriteit moet vóór 15 april op de hoogte worden gebracht van elke overeenkomst tussen de concessieverlener [de staat] en de concessiehouder [ANA - Aeroportos de Portugal] over de interpretatie van de concessieovereenkomst met betrekking tot de mogelijkheid om de terugvordering van het inkomstendeficit als gevolg van ramingsfouten uit te stellen," aldus de toezichthouder.

Zij voegt daaraan toe dat "indien de partijen niet vóór 15 april 2021 tot overeenstemming komen, de ANAC het tarief voor de luchthaven Humberto Delgado zal goedkeuren onder de door de concessiehouder voorgestelde voorwaarden".