In februari daalde de impliciete rentevoet van woningkredieten met 2,0 basispunten ten opzichte van januari en hield daarmee de neerwaartse trend aan die in september 2020 was ingezet.

In de contracten die in de laatste drie maanden werden ondertekend, bedroeg de rentevoet 0,716 procent (0,744 procent in de vorige periode).

Voor de bestemming van de financiering voor de aankoop van woningen, de meest relevante in de groep van hypothecaire leningen, daalde de impliciete rentevoet voor het totaal van de contracten tot 0,872 procent, een daling met 2,0 basispunten in vergelijking met januari.

In de contracten die in de laatste drie maanden werden ondertekend, werd de rentevoet voor deze financieringsbestemming vastgesteld op 0,710 procent.

Voor alle contracten samen daalde de gemiddelde waarde van de afbetaling met één euro tot 226 euro, waarvan 40 euro (18 procent) voor rentebetalingen en 186 euro (82 procent) voor afgeschreven kapitaal.

In de contracten die in de laatste drie maanden werden ondertekend, steeg het gemiddelde termijnbedrag met drie euro, tot 288 euro.