Het document, dat in een besloten vergadering van de gemeenteraad werd besproken, was eind vorig jaar al door het PCP-raadslid gepresenteerd, op de dag dat de Internationale Dag van personen met een handicap werd gevierd en rekening houdend met het feit dat Lissabon dit jaar Europese Sporthoofdstad is.

"Deze reeks evenementen, meer dan een punctuele markering, moet sporen nalaten in de ontwikkeling van de stad", onderstreepte het PCP-raadslid Jorge Alves, tijdens de presentatie van het voorstel, eraan toevoegend dat het "mogelijk en wenselijk is om een sporttoestel te bouwen" dat "speciale kenmerken heeft in zoverre dat het mogelijk is voor mensen met een handicap om verschillende sportactiviteiten te beoefenen".

De burgemeester zei bij die gelegenheid dat sporters met een handicap alleen sportactiviteiten kunnen beoefenen in de "weinige paviljoens" die er zijn, die "niet speciaal bestemd zijn" en "bovendien kunnen zij alleen" trainen "als alle andere sporters de vrije plaatsen hebben verlaten".

Sommige plaatsen zijn alleen beschikbaar "halverwege de ochtend of halverwege de middag", een ondraaglijke situatie voor degenen die een beroepsactiviteit hebben, en vanaf "acht, negen uur 's avonds", een tijdstip dat niet verenigbaar is met de mobiliteitsondersteunende dienst van de gemeente.

"Gehandicapte sportbeoefenaars worden voortdurend geconfronteerd met belemmeringen die hun toegang beperken tot sportvoorzieningen die niet voldoen aan de technische normen inzake toegankelijkheid die in de geldende wetgeving zijn vastgelegd, en zelfs met de devaluatie van hun sportdeelname", zo wordt in het voorstel benadrukt.

Volgens het document zou het stadsbestuur van Lissabon, onder voorzitterschap van Fernando Medina (PS), ook de gemeentelijke sportaccommodaties die nog steeds niet voldoen aan de bij wet vastgestelde toegankelijkheidsregeling, moeten renoveren en de collectiviteiten en verenigingen moeten steunen, "met adequate financiële middelen, voor het herstel en de renovering van hun sportaccommodaties en sociale hoofdkwartieren".

Tijdens de vergadering heeft het gemeentebestuur ook unaniem zijn goedkeuring gehecht aan het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de bouw van een sportpaviljoen in Parque das Nações, ter waarde van 3,3 miljoen euro.

De faciliteit, bestaande uit een sportpaviljoen en een gymnastiek- en danszaal, zal worden ondergebracht bij de geïntegreerde basisschool Parque das Nações en zal, naast de catering voor de leerlingen, "tijdens de naschoolse uren kunnen worden gebruikt door de plaatselijke bevolking en sportclubs", zo staat in de tekst van het voorstel.