De invasieve soorten "schaden de biodiversiteit, voor zover zij daar waar zij binnendringen hegemoniaal worden en uiteindelijk schade berokkenen aan andere soorten die in deze ecosystemen voorkomen", aldus João Paulo Catarino, aan het eind van de presentatie van het CIM-project "Beheer van aquatische invasieve planten in de regio Coimbra".

De gouverneur benadrukte dat de invasieve planten in het begin "gemakkelijk te bestrijden" zijn, maar dat de "omzettingen niet van het ene jaar op het andere gebeuren en bijna een decennium duren", zodat het "zo belangrijk is om dit probleem in het begin aan te pakken en het met een technische kwalificatie te doen".

"Na een paar jaar hebben we moeite om ze uit te roeien, nog afgezien van de investeringen die moeten worden gedaan", aldus de staatssecretaris voor Natuurbehoud, Bossen en Ruimtelijke Ordening.

Om dit probleem, dat vooral het noorden en midden van Portugal treft, te verzachten, zijn er enkele aanbestedingen gaande, "sommige in uitvoering, andere in onderzoek, van meer dan 20 miljoen euro specifiek voor de bestrijding en uitroeiing van aquatische en terrestrische invasieve soorten", benadrukt João Paulo Catarino.

Het project Beheer van aquatische invasieve planten in de regio Coimbra CIM omvat de gemeenten Mira, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure en Cantanhede, en werd op 18 maart gepresenteerd in het High Performance Centre van Montemor-o-Velho.

Het initiatief, waarvoor 600.000 euro is uitgetrokken en dat voor 85 procent wordt gefinancierd door het Operationeel Programma voor duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen (POSEUR), is gericht op de bestrijding en preventie van invasieve soorten in deze gemeenten, zoals bijvoorbeeld "waterhyacinten", alsmede een "nieuwe invasieve soort die zowel in een aquatisch als in een droog milieu gedijt".

Het omvatte de aankoop van een multifunctioneel amfibievoertuig, voor een bedrag van 300 duizend euro, bestemd voor de bestrijding van invasieve soorten in aquatische en terrestrische milieus, in de buurt van waterlijnen en meren, waarvan het gebruik op 18 maart werd geprotocolleerd tussen de regio Coimbra CIM en de vijf gemeenten.

Het is de bedoeling "de regio en deze vijf gemeenten de middelen en middelen te verschaffen om het hele jaar door in te grijpen in de gebieden die het meest door dit probleem worden getroffen", benadrukte de voorzitter van de CIM RC, José Carlos Alexandrino.

In 2020 zijn communicatie- en bewustmakingsacties uitgevoerd, operatoren opgeleid, voorbereidende interventies uitgevoerd, drijvende barrières geïnstalleerd, zoals is gebeurd in de Mondego-rivier, in Montemor-o-Velho, om de gele waterlelie te redden, en ook de eerste interventies met het amfibievoertuig.

Het project voorziet in interventies in Lagoa da Vela (Figueira da Foz), Rio Mondego, Barrinha de Mira, Lagoa da Salgueira (Cantanhede) en Paul da Madriz (Soure).

Het project heeft de steun van het Portugese milieuagentschap (APA), de ontwikkelings- en infrastructuurmaatschappij Alqueva (EDIA) en de medewerking van de landbouwhogeschool van Coimbra (ESAC).