Het is de bedoeling de veerkracht van de gezondheidszorg bij een pandemie te versterken. Het geld zal afkomstig zijn uit het herstel- en veerkrachtplan van de regering om toegang te krijgen tot EU-middelen om de economie na de pandemie weer op gang te brengen.

Volgens Costa zal het geld niet worden gebruikt om de dagelijkse tekorten te financieren, maar om de structurele veranderingen door te voeren die nodig zijn om de gezondheidsdienst te versterken.