Deze daling van de productie treft niet het hele land, aangezien de wesp "meer aanwezig" is in het noorden dan in het zuiden, waarschuwde hij.

Naast de daling van de productie veroorzaakt deze soort ook meer schade voor de imkers, door de stijging van de uitgaven voor het onderhoud van de bijenkorven.

Door de aanwezigheid van de wesp moeten de imkers meer op en neer rijden tussen hun huis en de bijenkorven, die zich meestal in een afgelegen gebied bevinden, om de bijen bij te staan.

De aanwezigheid van de Aziatische wesp heeft de imkers er ook toe gedwongen de productie van bijenkorven te wijzigen, wat normaal in het voorjaar gebeurt en nu is vervroegd.

"Dit was de tijd [de lente] dat we de zwermen vernieuwden, dat wil zeggen dat we andere bijenkorven produceerden, maar we moesten veranderingen aanbrengen en op dit proces anticiperen buiten de tijd van de Aziatische wespincidentie," legde João Valente, voorzitter van de AANFP, uit.

Nu worden de zwermen "buiten het seizoen" vernieuwd, wat het werk van de imkers bemoeilijkt omdat het weer kouder is en er warmere structuren moeten worden ontworpen.

Momenteel komen de stadsbesturen in actie wanneer zij een nest zien, maar tegen die tijd "is het te laat", aldus João Valente.

De velutina wesp is een Aziatische soort die een vernietigende werking heeft op honingbijenkasten en een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid.